Ръководство за Акстър ГИС Уеб
Ръководство за Акстър ГИС Уеб

Потребителски интерфейс

Основните елементи от потребителския интерфейс на Акстър ГИС Уеб е изобразен в картинката по-долу:


Потребителският интерфейс на Акстър ГИС Уеб е пригоден за употреба от всякакъв вид устройства (компютъри, лаптопи, таблети, телефони и т.н.).
За най-добър user experience препоръчваме използването на последнтие версии на различните браузъри.

Движение по картата

Мащабиране

Има няколко начина за мащабиране на картата. Основният начин е приплъзвайки колелото на мишката напред и назад съответно за zoom in и zoom out.
Другите два начина са използвайки бутоните за мащабиране, които се намират горе дясно на екрана (фиг 1) или инструментът за мащабиране в прозорец, който се намира в дясно на екрана (фиг 2).

фиг. 1
фиг. 2

Бутонът „Мащабиране до цяла карта“ (фиг. 3), намиращ се горе вляво служи за позициониране на изгледа, така че да се вижда цялата карта.


фиг. 3

Предишни изгледи

Натискайки бутоните със стрелки наляво и надясно (фиг. 4) може да се връщате съответно на предишни и следващи изгледи, които сте гледали.


фиг. 4

Мини карта

Мини картата е удобна, когато е необходимо да се ориентирате лесно в коя област от картата сте приближили изгледа (фиг. 5). Инструментът се активира натискайки бутона със двете стрелки намиращ се долу вдясно на екрана (фиг. 6).

Червеният правоъгълник показва къде в момента е позициониран изгледа на вашия екран.

фиг. 5
фиг. 6

Основни инструменти

Информация за примитив

След като бъде активиран, инструментът „Информация за примитив“ позволява чрез кликане с мишката върху даден примитив да бъде прегледана достъпната за него информация. (кадастрален номер, площ, адрес и т.н.). Инструментът се активира натискайки бутона с въпросителния знак, намиращ се горе в ляво на екрана (фиг. 7).


фиг. 7

Мащабиране в прозорец

След като бъде активиран, инструментът „Мащабиране в прозорец“ позволява мащабиране на картата в определен прозорец, който се проектира при движение на мишката с продължително натиснато ляво копче. (фиг. 8). Инструментът се активира натискайки бутона лупа с плюсче вътре в нея. (фиг. 9)

фиг. 8
фиг. 9

Преглед в Google Street View

След като бъде активиран, инструментът „Преглед в Google Street View“ следва да бъде кликнато с мишката върху координати на картата, които искаме да прегледаме в google street view. След кликане върху определеното място, изкача прозорец, в който се показва google street view (фиг. 10), когато на определеното място няма изглед в google street view прозорецът ще е в черен фон (фиг. 11). Инструментът се активира натискайки бутона с човече намиращ се горе в дясно. (фиг. 12).

фиг. 10
фиг. 11

фиг. 12

Измервания

Инструментите за измервания са два вида, за измерване на разстояние и за измерване на площ. За да бъде активиран инструмент за измерване трябва да се кликне върху бутона с линията горе в дясно (фиг. 13), след това трябва да бъде избран инструмент съответно за разстояние или за площ (фиг. 14).

фиг. 13
фиг. 14

Инструмент за измерване на разстояние

След активиране на инструмента, трябва да се начертае линия върху картата чието разстояние да бъде изчислено. Въведете линия (от колкото желаете точки), чиято дължина искате да намерите, като щраквате върху картата веднъж с левия бутон върху местата, където искате да поставите следващата точка (фиг. 15). За да приключите измерването, щракнете два пъти на картата върху последната точка, до която искате да измерите разстоянието. Резултатът от измерването се изписва върху картата. (фиг. 16)

фиг. 15
фиг. 16

Инструмент за изерване на площ

След активиране на инструмента, трябва да се начертае полигон върху картата чиято площ да бъде изчислена. Въведете полигон (от колкото желаете точки), чиято площ искате да намерите, като щраквате върху картата веднъж с левия бутон върху местата, където искате да поставите следващата точка (фиг. 17). За да приключите измерването, щракнете два пъти на картата върху последната точка, която искате да участва в полигона или щракнете веднъж въртху първата точка за да формирате полигон, чиято площ искате да измерите. Резултатът от измерването се изписва върху картата. (фиг. 18)

фиг. 17
фиг. 18

Слоеве на картата

Върху една карта може да има множество данни за различни видове обекти, групирани по слоеве. Дали графиката от даден слой да се вижда или не, се определя от инструмента за слоеве. За да бъде активиран инстроментът натиснете бутона за слоеве намиращ се вдясно на екрана (фиг. 19). Оттук също можете да скривате и показвате наличните тематични щриховки, както и да променяте подложката на картата. (фиг. 20)

фиг. 19
фиг. 20

Инструментут за търсене позволява лесното идентифициране на обекти по картата. Възможните критерии за търсене са търсене по адрес на имот и търсене по номер на имот. Натиснете бутона за търсене намиращ се вдясно на екрана (фиг. 21), за да активирате инструмента. След това изберете критерий за търсене и въведете необходимата инфомация (фиг. 22). Натискайки бутона търсене ще се покажат всички намерени резултати ако има такива (фиг 23). С бутоните за напред и назад (фиг 24) може лесно да преглеждате намерените резултати.

фиг. 21
фиг. 22
фиг. 23
фиг. 24

Легенда

Инструментът, който показва легендата на картата (фиг. 25) се активира натискайки бутона за легенда намиращ се вдясно на екрана (фиг. 26).

фиг. 25
фиг. 26

Допълнителни инструменти

Изтегляне на снимка на картата

Натискайки бутона за допълнителни инструменти намиращ се вдясно на екрана (фиг. 27), можете да достъпите инструмента за изтегляне на картата като снимка във формат PNG (фиг. 28).

фиг. 27
фиг. 28