Новини

Съвременната стратегия за устойчиво архивиране е важна част от информационната сигурност на администрациите
14.05.2022

Уважаеми колеги,

 

Всяка администрация може да бъде обект на кибератака и в резултат от това да загуби своите данни. В подобна ситуация основният начин за защита на тези данни е създаването и обслужването на актуално копие на данните, съхранено в сигурно хранилище, което не е част от локалната мрежа - обект на атаката.

Софтуерна група АКСТЪР предлага модула АКСТЪР БЕКЪП.


Нов интеграционен модул АКСТЪР е-ПЛАЩАНИЯ
28.04.2022
Уважаеми колеги и партньори,

Софтуерна група  АКСТЪР има удоволствието да Ви  представи новия интеграционен модул АКСТЪР е-Плащания.

АКСТЪР е-Плащания осъществява двупосочна комуникация между системата за документооборот АКСТЪР ОФИС и системата за електронни разплащания на държавната администрация pay.egov.bg, като по този начин за всяко регистрирано в АКСТЪР ОФИС заявление за услуга може да бъде генерирана заявка за плащане в pay.egov.bg. Заявителят на услугата ще бъде известен за задължението посредством системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ) на МЕУ и ще може да заплати дължимото през системата за електронни разплащания на МЕУ pay.egov.bg.


Въведение в безхартиения документооборот
21.04.2022

Уважаеми колеги и партньори,

За всички специалисти (според нас) е ясно колко важно е във  всяка отделна администрация да се организира безхартиен документооборот.

В рамките на инициативата „100 дни в подкрепа на безхартиения документооборот“  СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР публикува Ръководство за ръководители на тази тема.

Готови сме на дискусия по темата с всички специалисти, които считат, че тази тема е важна за тях, за администрацията им или за обществото ни.

 

Екип „е-управление“

Софтуерна група АКСТЪР


Инициатива: 100 дни активна подкрепа за безхартиения документооборот
02.04.2022

Уважаеми колеги,

Софтуерна група АКСТЪР обявява инициативата:

„100 дни в подкрепа за безхартиения документооборот“

Целта е колкото се може повече от администрациите, ползващи платформата АКСТЪР ОФИС, реално да преминат към пълен безхартиен документооборот.

 Инициативата обхваща:

 1. Приоритетно внедряване на новия, комплексен модул АКСТЪР е-съгласуване22 , включващ модулите АКСТЪР PKI22, АКСТЪР е-подпис22 и АКСТЪР е-PDF22. В този период ще се ползва посочената по-долу отстъпка.
 2. Провеждане на групови дистанционни обучения за служители на тема “Безхартиен документооборот с платформата АКСТЪР ОФИС”.
 3. Провеждане на групови дистанционни обучения за ръководители на тема „е-управление на администрацията с платформата АКСТЪР ОФИС“.
 4. Интерактивни консултации: „Може ли ... и ... как“ - обсъждане на всички поставени въпроси, чиято цел е реално внедряване на електронно управление в администрацията.

Онлайн плащане на наеми чрез нова електронна услуга
17.03.2022
Уважаеми ползватели на комплекса АКСТЪР НАЕМИ-КАСА,

Наемателите на общинско имущество вече имат на разположение нов, удобен инструмент за дистанционно извършване на плащанията.

Продуктът АКСТЪР УЕБ КАСА разширява възможностите на АКСТЪР КАСА, като предлага следните възможности на гражданите:
 1. Да се идентифицират пред системата;
 2. Да получат справка за дължимите към момента наеми на общинско имущество;
 3. Да изберат по кои договори за наем искат да извършват плащане;
 4. Да заплатят дължимата сума (вкл. главница и лихви при просрочие).

За да се идентифицират пред системата гражданите могат да използват един от наличните методи, използвани към момента при електронни административни услуги:
 • Идентификация с КЕП или облачен КЕП на ЕВРОТРЪСТ АД или облачен КЕП на БОРИКА АД;
 • Идентификация чрез ПИК на НАП (ако такъв е интегриран в администрацията);
 • Идентификация чрез е-Автентикация, разработена от ДАЕУ (ако е налична);
 • Идентификация чрез Верифициран потребителски профил (ако администрацията използва АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ).

След успешна идентификация, нужната информация за потребителя се извлича автоматично от избраното средство за идентификация и задълженията се зареждат автоматично.

След като потребителят избере задълженията и потвърди, че желае за заплати, той ще може да го направи чрез един от наличните методи за разплащане:
 • Чрез своя профил в ePay.bg или на каса на EasyPay (ако администрацията е интегрирана);
 • Чрез виртуален ПОС терминал (ако администрацията е интегрирана).

Повече детайли могат да бъдат получени чрез запитване на office@acstre.com

Екип на СГ АКСТЪР

"АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ"
25.01.2022

АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ в борба с COVID-19 и сезонния грип.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVUD-19 и с очакваното повишение на сезонната заболяемост, Софтуерна група АКСТЪР предлага уеб базирана услуга „АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“.

Услугата позволява на администрациите да организират ефективно срещите си с гражданите.  

Чрез нея в приемните дни на кмета и/или експерти от различните отдели се планират срещите с граждани в удобно и за двете страни време. Срещите могат да бъдат „явни“ или  „виртуални“ под формата на видеоконферентна консултация по избрана от администрацията технология. Гражданите могат да запазят час през сайта на администрацията или да позвънят на оторизиран специалист, който да запази час от тяхно име.

Услугата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на администрацията:

 • Да формира графици за приемното време на длъжностни лица, отговорни специалисти или отдели в общината.
 • Да планира часовото разпределение на всеки график: ден от седмицата, начало, край и продължителност на срещите, включително и обедните почивки.
 • Да формира групи от графици на различните специалисти в общината, с цел по-лесно търсене.
 • Отговорният специалист може да прегледа списъка със заявени срещи, изчакващи одобрение.
 • Отговорният специалист може  да се запознае с документа и преписката, по която гражданинът иска среща, използвайки своя акаунт в системата АКСТЪР ОФИС и номера на документа, който гражданинът е посочил.
 • Да одобрява или отказва заявена среща, посочвайки конкретна причината (това действие води до изпращане на известие до гражданина).
 • Да предложи линк на гражданина и да проведе видеоконферентна връзка.
 • Да записва часове на граждани, които са заявили желанието си по телефона или директно на гише в общината.