Новини

"АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ"
29.07.2020

"АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ" е специализиран продукт, насочен към администрациите, които се стремят да организират ефективно срещите си с гражданите. Не са малко случаите, в които  изнервени граждани чакат ненужно дълго пред кабинета на експерта, водещ преписката им. Самият експерт няма вина, тъй като не разполага с инструмент за организиране на времето и несправедливо понася негативите от гражданското раздразнение.

Новият продукт на Софтуерна група АКСТЪР разрешава тези проблеми. Чрез него в приемните дни на кмета и/или експерти от различните отдели се планират срещите с граждани в удобно и за двете страни време.
Гражданите могат да запазят час през сайта на администрацията или да позвънят на оторизиран специалист, който да запази час от тяхно име.

Услугата АКСТЪР „ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ позволява на администрацията:
 • Да формира графици за приемното време на длъжностни лица, отговорни специалисти или отдели в общината.
 • Да планира часовото разпределение на всеки график: ден от седмицата, начало, край и продължителност на срещите, включително и обедните почивки.
 • Да формира групи от графици на различните специалисти в общината, с цел по-лесно търсене.
 • Да прегледа списъка със заявени срещи, изчакващи одобрение.
 • Да одобрява или отказва заявена среща, посочвайки причината (това действие води до изпращане на известие до гражданина).
 • Да записва часове на граждани, които са заявили желанието си по телефона или директно на гише в общината.

Услугата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на гражданина:
 • Да се регистрира в портала с електронна поща, име, фамилия и телефон за връзка.
 • Да потвърди електронната си поща и активира акаунта си.
 • Да прегледа всички актуални графици на общината, разпределени по групи.
 • Да заяви среща в наличен свободен час и да попълни тема на срещата.
 • Да прегледа заявени от него предстоящи и минали срещи.
 • Да откаже заявена среща и да попълни причина за отказ.

Демо версия на системата може да намерите на следните адреси:
При интерес към продукта, моля позвънете на тел. 02 965 3469 или пишете на мейл: office@acstre.com .
Заявките се изпълняват по реда на регистрацията им.
 

„АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ елиминира опашките в администрацията.
29.07.2020
АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ е специализиран продукт, насочен към администрациите, които се стремят да организират ефективно срещите си с гражданите.
Не са малко случаите, в които  изнервени граждани чакат ненужно дълго пред кабинета на експерта, водещ преписката им. Самият експерт няма вина,
тъй като не разполага с инструмент за организиране на времето и несправедливо понася негативите от гражданското раздразнение.
 
 
 
Новият продукт на Софтуерна група АКСТЪР разрешава тези проблеми. Чрез него в приемните дни на кмета и/или експерти от различните отдели
се планират срещите с граждани в удобно и за двете страни време.
Гражданите могат да запазят час през сайта на администрацията или да позвънят на оторизиран специалист, който да запази час от тяхно име.
 
 
Услугата АКСТЪР „ПРИЕМНО ВРЕМЕ“ позволява на администрацията:
 • Да формира графици за приемното време на длъжностни лица, отговорни специалисти или отдели в общината.
 • Да планира часовото разпределение на всеки график: ден от седмицата, начало, край и продължителност на срещите, включително и обедните почивки.
 • Да формира групи от графици на различните специалисти в общината, с цел по-лесно търсене.
 • Да прегледа списъка със заявени срещи, изчакващи одобрение.
 • Да одобрява или отказва заявена среща, посочвайки причината (това действие води до изпращане на известие до гражданина).
 • Да записва часове на граждани, които са заявили желанието си по телефона или директно на гише в общината.
Услугата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява на гражданина:
 • Да се регистрира в портала с електронна поща, име, фамилия и телефон за връзка.
 • Да потвърди електронната си поща и активира акаунта си.
 • Да прегледа всички актуални графици на общината, разпределени по групи.
 • Да заяви среща в наличен свободен час и да попълни тема на срещата.
 • Да прегледа заявени от него предстоящи и минали срещи.
 • Да откаже заявена среща и да попълни причина за отказ.
 Демо версия на системата може да намерите на следните адреси:
 
Линк за достъп до демо версия на административния панел на системата :
 
Потребител : demo
Парола: demo
 
Линк за достъп до демо версия на публичния портал:
 
Потребител: office@acstre.com
парола: demodemo
Пример за реална работа на системата може да се види на адрес:
 
https://aksakovo.bg  --->  Опция: „Портал за приемно време“
 
При интерес към продукта, моля позвънете на тел. 02 965 3469 или пишете на мейл: office@acstre.com .
Заявките се изпълняват по реда на регистрацията им.

Обмен на данни между училища и районните администрации
10.04.2020

Уважаеми директори на училища,

 

Във връзка с Извънредното положение и необходимостта да се обменят документи между училищата и районните администрации по електронен път  Софтуерна група АКСТЪР обявява пускането на облачна услуга:

 

УЕБ БАЗИРАНА ДЕЛОВОДНА/ДОКУМЕНТОБОРОТНА СИСТЕМА

 

Услугата се предлага безплатно за периода до 1.09.2020 г., а след това с минимален годишен наем.

Основните  възможности на системата са:

 1. Пълноценна уеб базирана деловодна система, осигуряваща възможност за регистрация и обработка на документите по изискванията на Закона за електронно управлние.
 2. Възможност за организиаране на отдалечени работни места с възможност за управление на различни перифрни устройства - скенери, принтери.
 3. Създаване на централизиран, надеждно защитен архив.
 4. Достъпът до документите е надеждно защитен със сертификат и е възможен само за оторизирани служители.
 5. Възможност за получане и изпращане на мейли.
 6. Възможност за обмен на електронни документи с други администрации по технологията СЕОС (управлявана от ДАЕУ).

 

Технологията за присъединяване на училище изисква да се попълни публикуваната тук бланка,   и се изпраща от мейла на директора на училището на адреса на софтуерна група АКСТЪР: office@acstre.com

В резултат всяко училище ще получи необходимите му акаунти, инструкция за работа и координати за помощ в центъра за обслужване на клиенти АКСТЪР.

 

Нека се справим с кризата!

Нека приемем първокласниците!

Нека да преминем към електронен документооборот!

 

Екип на СГ АКСТЪР


е-УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
23.03.2020

Уважаеми кметове на общини, ползващи системите АКСТЪР,

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на  COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната, както и във връзка с отдавна назрялата необходимост:

 • от въвеждане на реално комплексно административно обслужване;
 • от реално внедряване на технологиите на електронно управление

СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

обявява безплатна инициатива  

„50 удобни за гражданите е-услуги“ ,

с което съвместно с общинските администрации подпомагаме българското обществото в момент на изпитания.

Същността на инициативата се състои в предоставяне, изцяло по електронен път, на статистически най-често използвани във всяка община, административни услуги.

Инициативата ще осигури отпадане на необходимостта от посещение в офиса на общината, от  струпването на много хора и от чакането на опашки.


Предоставяне на система АКСТЪР УЕБ ОФИС, осигуряваща възможност за дистанционна работа на служителите на администрацията
16.03.2020
Уважаеми колеги,

Уважаеми Ръководители на администрациите, ползващи системите АКСТЪР,

 

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за борба с разпространението на COVID-19 и в условията на засилени мерки за предпазване от заразяване в страната, както и във връзка с необходимостта част от служителите да продължат да работят от вкъщи за периода на обявеното извънредно положение,

 

СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР

 

ОСИГУРЯВА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ за срока на извънредното положение:

 1. За администрациите, които ползват системата АКСТЪР УЕБ ОФИС, текущият брой на лицензите се разширява до необходимите на администрацията в момента. За целта е необходимо да се изпрати списък на служителите, които ще работят от вкъщи (линк към образец за попълване - тук). Писмото трябва да бъде изпратено по канала СЕОС.
 2. За администрациите, които имат лиценз за системата АКСТЪР ОФИС и искат да ползват системата АКСТЪР УЕБ ОФИС, ще им бъде предложена оферта, в която първите два месеца са безплатни и не се изисква дългосрочен ангажимент. Заявката трябва да стане с отделно писмо по приложения образец „Заявка за инсталиране на дистанционен достъп чрез АКСТЪР УЕБ ОФИС(линк за сваляне на образец: тук), изпратен по канала СЕОС.

 

Нека работим дистанционно!

 

 

Екип на СГ АКСТЪР


Дежурни телефонни номера в периода 16.03.2020 – 27.03.2020
13.03.2020

Уважаеми колеги,


Във връзка с предприети мерки за ограничаване разпространението на Covid 19 (коронавирус) и на основание решение на Народното събрание на Република България се ограничава достъпа до сградите на Технически университет София в периода 16.03.2020 – 27.03.2020 г. В тази връзка Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочените дати
Оставаме на разположение на следните мобилни номера:


При технически въпроси:
Петя Тодорова - моб. 0878 240 001
Стоян Жилов - моб. 0878 271 018
Петко Капраляков - моб. 0878 261 725
Ивелина Баева – моб. 0878 418 189
Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:
Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с подаване на документи по Столична програма „Култура”
Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:
Михаил Петров - моб. 0886 829 523


При административни въпроси, плащания и оферти:
Кристина Костадинова – моб. 0878 269 205
 
Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.
 
Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com: kultura@acstre.com и mdt@acstre.com
Екипът на Софтуерна група „АКСТЪР“ Ви желае здраве!