Уеб Решения
Акстър уеб решения

Групата програми “АКСТЪР УЕБ РЕШЕНИЯ” позволява възможностите на административната информационна система да се разширяват чрез предоставяне на услуги посредством Интернет и други комуникационни среди.