Новини
Инициатива: 100 дни активна подкрепа за безхартиения документооборот
02.04.2022

Уважаеми колеги,

Софтуерна група АКСТЪР обявява инициативата:

„100 дни в подкрепа за безхартиения документооборот“

Целта е колкото се може повече от администрациите, ползващи платформата АКСТЪР ОФИС, реално да преминат към пълен безхартиен документооборот.

 Инициативата обхваща:

  1. Приоритетно внедряване на новия, комплексен модул АКСТЪР е-съгласуване22 , включващ модулите АКСТЪР PKI22, АКСТЪР е-подпис22 и АКСТЪР е-PDF22. В този период ще се ползва посочената по-долу отстъпка.
  2. Провеждане на групови дистанционни обучения за служители на тема “Безхартиен документооборот с платформата АКСТЪР ОФИС”.
  3. Провеждане на групови дистанционни обучения за ръководители на тема „е-управление на администрацията с платформата АКСТЪР ОФИС“.
  4. Интерактивни консултации: „Може ли ... и ... как“ - обсъждане на всички поставени въпроси, чиято цел е реално внедряване на електронно управление в администрацията.
На схемата по-долу са показани продуктите от фамилията АКСТЪР, които са обект на инициативата.
Схема на модулите от фамилията АКСТЪР

По време на инициативата всички сключени договори за нови продукти ползват 10-15% отстъпка в зависимост от обема.

На 10.07.2022 г.ще обявим резултатите от инициативата.

Екип „е-управление“

на СГ АКСТЪР