Новини
Нови функции в АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
01.02.2024

Уважаеми колеги,

Във връзка с измененията в Закона за местното самоуправление и местната администрация от 24.01.2024 г. Ви информираме, че са добавени следните нови функции в системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  • Автоматично публикуване на дневния ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него в съответствие с изискванията на чл.27.ал.1а.
  • Създава се публичен електронен регистър на питанията по чл. 33, ал. 1, т. 4 и отговорите към тях в съответствие с изискванията на чл. 28 ал.4 и информацията от него се публикува автоматично.
  • Автоматично публикуване на протокола от заседанията на общинския съвет
  • Автоматично публикуване на дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината (Чл. 48а. ал.1).
  • Автоматично публикуване на протокола от всяко заседание на комисия (Чл.48а ал.3)
  • Публикуването на посочените по-горе регистри се извършва на страницата на общинския съвет или на страницата на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.
  • Предлага се технология за директно излъчване на заседанията на комисиите и общинския съвет, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница (чл.48 ал.2).
  • Предлага се услугата хостинг на системата АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за общините, които не разполагат с подходяща хардуерна конфигурация.

Считано от 10.02.2024 г. се приемат записвания за внедряване на новите функции, както и на цялата система АКСТЪР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

Екип ОБЩИНСКИ СИСТЕМИ

Софтуерна група АКСТЪР