Софтуерна група Акстър

Визия към по-добро е-бъдеще
научи повече

Новини
Информация във връзка с писмо МЕУ-15267/21.12.2022
03.01.2023

Уважаеми колеги,

Във връзка с Ваши запитвания, свързани с писмо МЕУ-15267/21.12.2022 относно „Присъединяване към Журнал на събитията (еЖурнал) - централизирана информационна система съхраняваща информация, свързана с промяна на статуса на услуги, идентифицирани с Референтен номер на услугата (РНУ)“  

Ви информираме, че

 1. От писмото на МЕУ става ясно, че е създадена още една подсистема „еЖурнал, към комплекса системи, наречен „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“.
 2. За целта е създаден „Стандарт за генериране и използване на референтен номер на услуга (РНУ)”, свързан с предоставяне на електронни услуги (ЕУ).
 3. РНУ уникално ще идентифицира всяка електронна услуга и има за задача да проследява изпълнението на всеки етап от жизнения ѝ цикъл, чрез предварително дефинирани статуси. Информацията, свързана с промяна на статуса на услуги, идентифицирани с РНУ, ще се съхранява в централизирана информационна система наречена еЖурнал.
 4. Съгласно писмото, всяка администрация трябва да вписва в еЖурнал всяка стъпка (всеки етап) от електронно заявените услуги чрез публикуваните статуси. На този етап са публикувани статуси, свързани с портала egov.bg и подсистемите еВръчване, еАвтентикация и еФорми.
 5. Статуси, свързани с изпълнението на услугата в администрацията, не се обсъждат в обявената документация на този етап.
 6. еЖурнал-ът като централизирана информационна система ще позволи да се правят както информационни справки за състоянието на определена електронна услуга, така и статистически справки от страна на администрациите.
 7. Съгласно писмото, администрациите е необходимо да създадат условия и възможности АИС (документооборотните им системи) да изпращат при всяка промяна на статусите информация към еЖурнал.
 8. Очевидно е, че това може да стане след като МЕУ е готово със своята част от eЖурнал и предостави условия за тестване и настройка на интеграционните модули.
 9. Предварителната оценката на стойността на нов интеграционен модул „АКСТЪР е-ЖУРНАЛ“ към момента е 500 -1000 лв./год. и ако няма административни трудности ще бъде наличен в началото на третото тримесечие на 2023 г.
 10. За отделните етапи на разработката и за кореспонденцията с МЕУ по интеграцията ще бъдете информирани на този портал.

Както е известно от 2006 г. СГ АКСТЪР внедрява модулите „АКСТЪР ДЕЛОВОДНА СПРАВКА“ и „АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА“, които позволяват заявителят на услугата да проследи хода на изпълнението на всяка административна услуга в администрацията в най-големи, определени от администрацията детайли (корейски модел). Това се отнася, както за е-услугите, подадени през портала auslugi.com,  така и за всички административни услуги, независимо от технологията на постъпване в администрацията (с „е-връчване“, с „е-мейл“, СЕОС, чрез пощенски оператор, чрез „едно гише“ и др.).

Модулът АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА ще продължи да се ползва и през 2023 г., като ще бъдат доработени стари и ще бъдат включени нови удобства за гражданите и администрациите като:

 • Използване на няколко различни технологии за достъп до статуса на заявената услуга: QR-и БАРКОД код за достъп от мобилно устройство, девет цифров код за достъп през портала на администрацията и др.
 • Възможност за оценка на качеството на услугата и предоставяне на статистически данни за тази оценка.
 • Предоставяне на по-мощни инструменти за настройване на функциите, предоставяни от този модул.

И през Новата 2023 година СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР ще продължи да подкрепя всички инициативи на администрацията на МЕУ, свързани с реалното развитие на електронното управление.

 

Софтуерна група АКСТЪР

Технически университет-София


Дежурни телефонни номера в период 03.01 - 08.01.2023г.
29.12.2022

Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София дните от 03 януари 2023 г. /вторник/ до 06 януари 2023 г. /петък/ са обявени за неприсъствени. По тази причина достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана през посочените дни.

Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

Стоян Жилов - моб. 0878 271 018

Петя Тодорова - моб. 0878 240 001

Петко Капраляков - моб. 0878 261 725

Ивелина Баева – моб. 0878 418 189

Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При административни въпроси, плащания и оферти:
Гергана Герова – моб. 0895 586 160

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.


Нулиране за началото на новата година
19.12.2022

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст:

 

„Весели празници АКСТЪР!,

Моля да ни се окаже съдействие при „нулиране” на „деловодната година”

на администрация: Име на администрацията

Нашето лице за контакти е:

Име: името

Телефон: телефон

Е-мейл:  мейл

 

Поздрави:

Автор на съобщението.”

 

Екипът на Софтуерна група АКСЪР Ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници и Ви пожелава крепко здраве и успех във Вашата благородна дейност.


За нас

Научно-изследователска лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи е създадена в рамките на ФПМИ на ТУ - София. Лабораторията е добре известна в България с фамилията от над тридесет различни програмни продукти АКСТЪР, чиято цел е да автоматизират дейността на различни видове администрации.

Стартирайки от академичен проект за универсална ГИС през 1987 г., днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 3000 работни места. Лабораторията е по-известна като „Софтуерна група АКСТЪР". Ръководител на групата, от основаването ѝ и до днес, е доц. д-р Моско Аладжем.

Системите АКСТЪР са инсталирани и успешно работят в повече от 300 администрации, в това число общински и областни администрации, министерства и агенции. Сред големите клиенти на Софтуерна група АКСТЪР са Столична община с 24 районни администрации, CEZ с нейни поделения, Trace Group Hold и др.

Цели

Да обучава елитни и докторанти в областта на съвременните информационни технологии

Да създава реални програмни продукти за нуждите на българската администрация

 
Портфолио

Към момента портфолиото на СГ АКСТЪР съдържа повече от 30 програмни системи, автоматизиращи дейностите на администрациите в областта на:

 • е-управление
 • е-администрация
 • е-кадастър
 • е-сигурност
 
Какво предлага Акстър

Групата програми АКСТЪР ФРОНТ ОФИС обхваща продуктите с чиято помощ се организира и контролира движението на документите, възлагането на задачите, отчитането им и техния контрол, съхраняването на документите в електронен вид, създаването на пълен електронен архив, преминаването към пълен безхартиен модел на работа с използването на електронния подпис в ежедневната работа, поддържане на Системата за управление на качеството.

Групата програми АКСТЪР ГИС ОФИС, които работят върху обща база данни и представляват ядрото на съвременна проблемно-ориентирана геоинформационна система. Програмите могат да се използват както в специализираната общинска администрация, така и в специализирани предприятия и организации, чиято задача е да поддържат инженерна инфраструктура.

Групата програми АКСТЪР BACK ОФИС обхваща група програми, всяка от които дава възможност на служителите от съответния отдел да работят едновременно върху обща база от данни, да актуализират информацията, да извършват различни видове справки, както и да произвеждат различни видове документи. В същото време програмите осигуряват на ръководния персонал интерактивни средства за задълбочен анализ и контрол.

Групата програми АКСТЪР WEB ОФИС позволява възможностите на административната информационна система да се разширяват чрез предоставяне на услуги посредством Интернет и други комуникационни среди.Проекти
2016

Столичен общински съвет

  Внедряване и поддръжка на АКСТЪР ОФИС и АКСТЪР КОМУНИКАТОР


Столична община - Направление Архитектура и Градоустойство

  Разработване и внедряване на "Интерактивен модул за проверка на състоянието на преписка, предназначен за граждани"


Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

  Разработване и внедряване на софтуер за дейността на юристите в ДАМТН

  Разработване и внедряване на софтуер за управление на договорите в ДАМТН

  Разработване и внедряване на софтуер за управление и отчитане на констативните протоколи в ДАМТН


ОП Общински имоти - Бургас

  Внедряване и поддръжка на АКСТЪР ОФИС, АКСТЪР КАСА, АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА и АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ


Водоснабдяване и канализация ЕООД - Пазарджик

  Внедряване и поддръжка на АКСТЪР ОФИС


Община Кресна

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС, АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР КАСА и изграждане на WEB Портал


Община Ковачевци

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС и АКСТЪР КАСА


Община Оряхово

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ГИС


Община Нови Пазар

  Изграждане на WEB ПОРТАЛ 


Община Чипровци

  Изграждане на WEB ПОРТАЛ 


Областна администрация Перник

  Инсталиране на АКСТЪР КАСА и модул ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Изграждане на WEB ПОРТАЛ

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

  Разработване и внедяване на модул "Акт за установяване на административно нарушение за физически и юридически лица"

  Разработване и внедряване на модул "Наказателни постановления за физически и юридически лица"


Столична община

  Предоставяне на електронни услуги за "Президентски избори в България през 2016"


ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци

  Внедряване и поддръжка на АКСТЪР ОФИС и АКСТЪР е-КОМУНИКАТОР

Водоснабдяване и канализация ООД - Враца

  Внедряване и поддръжка на АКСТЪР ОФИС


Община Карнобат

  Изграждане на WEB Портал 


Община Ботевград

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС, АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР КАСА, АКСТЪР ЖИЛИЩНА КАРТОТЕКА, АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ и КМЕТЕ ВИЖ


Община Разлог

   Внедряване на 20 ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Община Пордим

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР НАЕМИ и АКСТЪР КАСА


Община Елин Пелин

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР ОБЩИНСКИ ВЗЕМАНИЯ, АКСТЪР ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ, АКСТЪР WEB АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРИ, АКСТЪР BACKUP, АКСТЪР SMS, АКСТЪР ПОС ТЕРМИНАЛ, внедряване на WEB УСЛУГИ и изграждане на WEB ПОРТАЛ


Община Враца

  Предоставяне на АКСТЪР ДОГОВОРИ


Община Дупница

  Инсталиране и поддръжка на WEB АДМИНИСТРАТИВНИ РЕГИСТРИ

  Разширение на АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР КАСА и АКСТЪР ГИС

 
2015

ЧЕЗ България ЕАД

  Инсталиране, обучение и поддръжка на АКСТЪР ОФИС и АКСТЪР КОМУНИКАТОР 


Булгартрансгаз ЕАД

  Разработване, внедряване и поддръжка на сървърно базирана централизирана система за управление на документооборот


Столична община

  Развитие на софтуер за Столична Програма "Култура"


Патентно ведомство на Република България

  Надграждане на АКСТЪР ОФИС


Община Трън

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС, АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР КАСА и АКСТЪР КАСАСТЪР


Община Троян

  Внедряване на 26 WEB УСЛУГИ


Община Кърджали

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Асоциация на коневъдите в България

  Разработване и внедряване на АИС "Племенни коне в България"


ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС и АКСТЪР КОМУНИКАТОР


Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Проектиране, разработване и внедряване на ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Асоциация за развъждане на местни породи говеда

  Внедряване на информационна система за управление и съхранение на данни, свързани с биоразнообразието в говедовъдството


Община Харманли

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР НАЕМИ и АКСТЪР КАСА


Община Съединение

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС


Община Садово

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ОФИС

 
2014

Национално сдружение на общините в Република България

  Разработване и внедряване на централизирана информационна система за „Управление и контрол на изпълнението на       проекти по СКФ"


Столична община

  Изграждане и внедряване на софтуерен продукт за столична програма "Култура" на Столична община

  Предоставяне на електронни услуги за "Парламентарни избори в България през 2014"


Община Сливен

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ГИС и АКСТЪР WEB ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Изграждане на информационна инфраструктура на МРРБ и разработване на електронни административни услуги

Автомагистрали ЕАД

  Инсталиране и поддръжка на документооборотна система АКСТЪР ОФИС


Пенсионноосигурителна компания ДСК Родина АД

  Инсталиране и поддръжка на WEB базирана документооборотна система АКСТЪР


Община Лом

  Изграждане на WEB ПОРТАЛ 

 
2013

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  Изграждане на информационна инфраструктура на МРРБ и разработване на ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Община Банско

  Инсталиране на системите АКСТЪР КМЕТСТВА и АКСТЪР РАЗШИРЕНА ДЕЛОВОДНА СПРАВКА

  Инсталиране на WEB УСЛУГИ


Министерство на инвестиционното проектиране

  Инсталиране на WEB базирана документооборотна система АКСТЪР


АЕЦ Козлодуй ЕАД

  Инсталиране, обучение и поддръжка на АКСТЪР ОФИС


Областна дирекция „Земеделие” гр. Разград

  Инсталиране и поддръжка на системата АКСТЪР ОФИС


Столична община

  Адаптация на деловодната система към изискванията за електронен обмен на документи; внедряване на АКСТЪР КОМУНИКАТОР 2013; разработване на WEB УСЛУГИ; обучение на служителите в районите: Студентстки, Илинден, Възраждане, Слатина и Столична община

Община Долна Митрополия

  Инсталиране и поддръжка на системата АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

  Създаване, изграждане и внедряване към модул ДАЛЯНИ в ИСС на ИАРА


Община Троян

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР ГИС и АКСТЪР ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


Община Вълчедръм

  Инсталиране и поддръжка на АКСТЪР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Администрация на Президента на Република България

  Доставка, внедряване и поддръжка на автоматизирана информационна система за управление на документооборота на Администрация на президента, интеграция със съществуващата система, и съпътстващо обучение

 
2011

Община Струмяни

  Разработка на специализиран WEB ПОРТАЛ

Община Лом

  Разработване и внедряване на софтуер. Създаване на единна информационна система. Обучение на служители

 
2010

Община Монтана

  Оптимизация на деловодно-управленската система с цел по-висока функционалност на автоматизираната информационна система


Община Струмяни

  Надстрояване на съществуващи софт. продукти разширявайки тяхната функционалност

  Усъвършенстване и развитие на софт. продукти, с цел привеждане в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи и подзаконови актове

  Разработване на нови програмни продукти и предоставяне на услуги описани в ТЗ

Община Брусарци

  Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга


 
2009

Община Аксаково

  Разработване и внедряване на софтуер за електронни регистри

  Разработване и внедряване на WEB базирана система за достъп до процеса на извършване на общински                 административни услуги

  Разработване и внедряване на софтуер за електронни интернет портали

 
Сертификати

ISO/IEC 27001:2013

АКСТЪР ОФИС №80001/02.05.2011

Сертификат за оперативна съвместимост и информационна сигурност


ISO/IEC 20000-1:2018

ISO 9001:2015