Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

2012


Решение № 123 от 27.07.2012 г.
Решение № 124 от 27.07.2012 г.
Решение № 125 от 27.07.2012 г.
Решение № 126 от 27.07.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 126 от 27.07.2012 г.
Решение № 127 от 27.07.2012 г.
Решение № 128 от 27.07.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 128 от 27.07.2012 г.
Решение № 129 от 27.07.2012 г.
Решение № 130 от 27.07.2012 г.
Решение № 131 от 27.07.2012 г.
Решение № 132 от 27.07.2012 г.
Решение № 133 от 27.07.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 133 от 27.07.2012 г.
Решение № 134 от 27.07.2012 г.
Решение № 135 от 27.07.2012 г.
Решение № 136 от 27.07.2012 г.
Решение № 137 от 27.07.2012 г.
Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №1 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №2 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №3 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №4 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №5 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №6 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №6А към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №7 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Приложение №8 към Решение № 138 от 20.09.2012 г.
Решение № 139 от 20.09.2012 г.
Приложение №1 към Решение № 139 от 20.09.2012 г.
Решение № 140 от 20.09.2012 г.
Решение № 141 от 20.09.2012 г.
Решение № 142 от 20.09.2012 г.
Приложение №1 към Решение № 142 от 20.09.2012 г.
Решение № 143 от 20.09.2012 г.
Решение № 144 от 20.09.2012 г.
Решение № 145 от 20.09.2012 г.
Решение № 146 от 20.09.2012 г.
Решение № 147 от 20.09.2012 г.
Решение № 148 от 20.09.2012 г.
Решение № 149 от 20.09.2012 г.
Решение № 150 от 20.09.2012 г.
Решение № 151 от 20.09.2012 г.
Приложение №1 към Решение № 151 от 20.09.2012 г.
Решение № 152 от 20.09.2012 г.
Решение № 122 от 25.6.2012 г.
Покана № 15
Покана № 16
Решение № 153 от 06.11.2012 г.
Решение № 154 от 06.11.2012 г.
Решение № 155 от 06.11.2012 г. 
Решение № 156 от 06.11.2012 г.
Решение № 157 от 06.11.2012 г.
Решение № 158 от 06.11.2012 г.
Решение № 159 от 06.11.2012 г.
Решение № 160 от 06.11.2012 г.    
Решение № 161 от 06.11.2012 г. 
Решение № 162 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 163 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 164 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 165 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 166 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 167 от 22.11.2012 г.,  Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 168 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 168 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 169 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 169 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Приложение № 2 към Решение № 169 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 170 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 171 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 172 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 173 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Дешение № 174 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 175 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 175 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Решение № 176 от 22.11.2012 г., Публикувано на 03.12.2012 г.
Покана № 17
Решение № 177 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 177 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 177 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 3 към Решение № 177 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 178 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 178 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 178 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 3 към Решение № 178 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 4 към Решение № 178 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 5 към Решение № 178 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 179 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 179 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 180 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 181 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 182 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 182 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 183 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 184 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 185 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 185 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 186 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 187 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 188 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 188 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 189 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2012 г.
Приложение № 1 към Решение № 189 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 189 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 190 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г. 
Приложение № 2 към Решение № 190 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 191 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 191 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 192 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 192 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 193 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 195 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
Решение № 196 от 21.12.2012 г., Публикувано на 08.01.2013 г.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif