Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ

ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ


ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - ДЛЪЖНИЦИ
данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци,
данък върху превозните средства, туристически данък
с изтекъл срок на плащане към
07.02.2017 година
задължения над 5000 лева, публикувани на основание
чл.182, ал.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
данъчно задължено лице дължими главници

 1. ТРЕМА ГРУП                                                      39 229 ЛВ.
 2. ЛОТОС АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ                       38 903 ЛВ.
 3. КОМПЛЕКССТРОЙ УСТА ГЕНЧО В НЕСЪСТ.          34 260 ЛВ.
 4. ТРЕМА АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ                        16 057 ЛВ.
 5. ТРЯВНА АРТ                                                      11 814 ЛВ.
 6. ПРЕМИУМ ТРАВЪЛ                                             15 382 ЛВ.
 7. ЛАНАТЕКС АД                                                     8 416 ЛВ.
 8. ПРЕМИУМ ХОТЕЛС                                             13 031 ЛВ.
 9. БОЛКАН ХОЛИДЕЙ                                            10 856 ЛВ.
10. ЛАНАТЕКС АД                                                    8 416 ЛВ.
11. ПРЕМИУМ ХОТЕЛС                                            13 031 ЛВ.
12. БОЛКАН ХОЛИДЕЙ                                           10 856 ЛВ.
13. МИНА ЛЕВ                                                         8 444 ЛВ.
14. КОКО КРЪСТЕВ                                                 8 203 ЛВ.
15. БИ БИ СИКС МЕБЕЛИ                                         9 084 ЛВ.
16. СТРОУБЕРИ                                                       7 105 ЛВ.
17. БГ ИНВЕСТ                                                        7 697 ЛВ.
18. ГЛОУБ                                                              9 159 ЛВ.
19. ТРЯВНА 2000                                                    6 762 ЛВ.
20. БАРАКОВ- КОЛЬО БАРАКОВ                              6 426 ЛВ.
21. СИДРА                                                              6 094 ЛВ.
22. ТРЯВНА ТУРС 15                                               5 657 ЛВ.
23. ХОТЕЛ ТРЯВНА ЕООД                                        5 648 ЛВ.


ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ДЛЪЖНИЦИ
данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци,
данък върху превозните средства, туристически данък, окончателен годишен патентен данък
с изтекъл срок на плащане към
07.02.2017 година
задължения над 1000 лева,

1. Иван Димитров Грудев
2. Ридван Исмаил Емин
3. Недко Добрев Ботев
4. Николинка Христова Маринова
5. Йорданка Георгиева Иванова
6. Маргарита Коева Славова
7. Албена Асенова Куцарова
8. Антон Пенев Николаев
9. Величка Кирилова Колева
10. Николай Дончев Колев
11. Косьо Андреев Калчев
12. Личо Ценков Ангелов
13. Милен Христов Лазаров
14. Павел Белчев Цанев
15. Орлин Янакиев Асенов
16. Стефан Минев Станев
17. Григор Пламенов Милатов
18. Ивайло Димчев Нанков
19. Христофор Иванов Христов
20. Георги Иванов Георгиев
21. Николета Димитрова Димитрова
22. Светлана Йончева Вълкова
23. Райка Йовчева Костадинова
24. Красимира Петрова Тодорова
25. Иван Симеонов Линков
26. Светлан Емилов Николов
27. Татяна Стефанова Мазникова
28. Асен Димов Денев
29. Тодор Георгиев Георгиев
30. Красимир Кръстев Андреев
31. Валентин Димитров Василев
32. Галина Славова Славова
33. Димитър Константинов Икономов
34. Светла Георгиева Цанева
35. Павлин Тихомиров Колев
36. Деан Тодоров Ковачев
37. Христина Стефанова Филчева
38. Добрин Иванов Антонов
39. Виолета Рачева Христова
40. Юлияна Йончева Илиева
41. Петър Ганчев Ганчев
42. Еленка Станева Иванова
43. Петър Ангелов колев
44. Нено Николаев Батов
45. Марияна Трифонова Тодорова
46. Иван Василев Иванов
47. Калушка Василева Райкова
48. Боянка Енчева Коева
49. Наталия Кънчева Маринова
50. Диана Стоянова Иванова
51. Албена Пеева Антонова
52. Марин Димитров Пепелянов
53. Любомир Петров Бонев
54. Любка Ноева Йорданова
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif