Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
08.12.2016
Протокол и обратна разписка за получаването му във връзка с процедура с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина” град Трявна за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.”

ПротоколОбратна разписка


06.12.2016
Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "П. Славейков" гр. Трявна

Решение № 687 за откриване на процедуратаПоканалинк АОППротокол № 1Протокол № 2Доклад от дейността на комисиятаРешение за избор на изпълнителПридружително писмо за изпращане на решение за избор на изпълнителДоговорОбявление за приключен договор


06.12.2016
Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "Пробуда" гр. Плачковци

Решение № 688 за откриване на процедуратаПоканалинк АОППротокол № 1Протокол № 2Доклад от дейността на комисиятаРешение за избор на изпълнителПридружително писмо за изпращане на решение за избор на изпълнителДоговорОбявление приключен договор


06.12.2016
Протокол и обратна разписка за получаването му във връзка с процедура с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина" град Трявна за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г."

ПротоколОбратна разписка


28.11.2016
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора - гр. Трявна, за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОПДокументация за участие в процедуратаПротоколОбратни разписки, удостоверяващи получаването на протокола от участниците


22.11.2016
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Калина" - гр. Трявна за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г.

ОбяваДокументацияСъобщение за удължаване на срока за получаване на офертитеПротокол от дейността на комисиятаОбратна разписка за получаване на протокол


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif