Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
11.01.2017
Протоколи, Доклад, Решение за избор на изпълнител и Придружително писмо към решение във връзка с процедура с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "П. Славейков" гр. Трявна"

Протокол № 1Протокол № 2Доклад от дейността на комисиятаРешение за избор на изпълнителПридружително писмо за изпращане на решение за избор на изпълнител


03.01.2017
Процедура по договаряне без предварително обявление с предмет:„Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Трявна за 2017 г.“

Решение № 2 от 03.01.2017 г.Връзка към АОПДоговор


29.12.2016
Протоколи, доклад, решение за избор на изпълнител и придружителни писма по обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“.

Протокол № 2Протокол № 3ДокладРешение № 747 от 28.12.2016 г. за избор на изпълнителПридружително писмо до СД "Касий - Ангелов, Йовчев и СиеПридружително писмо до "Метро Кеш енд Кери България" ЕООД


19.12.2016
Покана за отваряне на ценова оферта за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги - гр. Трявна"

Покана за отваряне на ценова оферта


12.12.2016
Протокол от дейността на комисия за избор на изпълнител и обратни разписки за получаването му от участниците в процедура с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора - гр. Трявна, за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г."

ПротоколОбратни разписки, удостоверяващи получаването на протокола от участниците


09.12.2016
Протокол № 1 от дейността на комисията назначена за разглеждане и оценка на офертите и придружително писмо за изпращането му до участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги - гр. Трявна"

Протокол № 1Придружително писмо


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif