Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
20.02.2012
Покана за участие

Покана за участие в избор на изпълнител на услуга с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност за инвестиционен проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея"


20.02.2012
Заповед №76

Заповед №76 / 20.02.2012г. на Кмета на община Трявна на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от НВМОП


21.01.2012
Решение

Р Е Ш Е Н И Е за откриване на процедура чрез открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка - проект „Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения”


10.01.2012
Решение

Р Е Ш Е Н И Е за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения”


12.12.2011
Покана за участие

Покана за участие в процедура по реда на чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП спредмет: „Одит на изпълнението на инвестиционен проект:„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея ”свалете от тук


12.12.2011
Заповед №597

Заповед №597 / 12.12.2011г. на Кмета на община Трявна на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от НВМОП свалете от тук


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif