Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
20.04.2012
Публична покана

Публична покана за обществена поръчка с предмет “Избор на Изпълнител за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Трявна - градът, в който се ражда красота”


20.04.2012
Публична покана

Публична покана за обществествена поръчка с предмет : “ Изпълнение на мерки за информация и публичност за инвестиционен проект:„Изграждане на ПСОВ – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”(изтегли от тук)


29.02.2012
Решение № 89

Решение № 89/24.02.2012 г. за откриване на открита процедура по ЗОП с предмет: „Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект: „Изграждане на ПСОВ – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”


29.02.2012
Решение № 88

Решение № 88/23.02.2012 г. за откриване на процедура чрез открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет “Основен ремонт на общински пътища по обособени позиции”Решение № 88/23.02.2012 г.Образци към документация


20.02.2012
Покана за участие

Покана за участие в избор на изпълнител на услуга с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност за инвестиционен проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея"


20.02.2012
Заповед №76

Заповед №76 / 20.02.2012г. на Кмета на община Трявна на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.2, ал.1 от НВМОП


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif