Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
22.02.2017
Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени – обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна.

Решение откриванеРешение АОПОбявление АОПДокументацияСкициПротокол №2 по чл.54, ал.7 от ППЗОПСъобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри"Протокол №3Протокол №4Протокол №5Протокол №6Протокол №7Решение за избор на изпълнител


22.02.2017
Решение 106 от 21.02.2017 г. за промяна и избор на втори изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“

Решение 106 за промяна и избор на втори изпълнител


17.02.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "П. Славейков" гр. Трявна"

17.02.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "Пробуда" гр. Плачковци"

25.01.2017
Отговор на запитване от участник в процедура чрез публично състезание с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Отговор на запитване


23.01.2017
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Решение за откриване № 42 от 23.01.2017 г.Решение за откриване АОПОбявление за откриване АОПДокументацияhttp://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432363333Отговор на запитванеПротокол 2 със заличени обстоятелства във връзка с чл. 23 от ЗЗЛДПисма до участниците за изпращане на протокол 2Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри"


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif