Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
16.02.2009
ОБЩИНА ТРЯВНА обявява конкурс

ОБЩИНА ТРЯВНА обявява конкурс за длъжността «СЕКРЕТАР на МКБППМН»« СЕКРЕТАР на МКБППМН » Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за нормалното им развитие и възпитание. Отговаря за организирането на социално превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Координира дейността на държавните органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 2.Минимални и специфични изисквания,предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:•    Минимална образователна степен- Бакалавър;•    Професионален опит –2 години;•    Минимален ранг...


12.12.2008
Заповед 708/11.12.2008

Заповед 708/11.12.2008 - конкурс за продажба на недвижим имот


07.11.2008
Заповед 640/07.11.2008

Заповед 640/07.11.2008 - конкурс за отдаване под наем


07.11.2008
Заповед 639/07.11.2008

Заповед 639/07.11.2008 - конкурс за отдаване под наем


07.11.2008
Заповед 638/07.11.2008

Заповед 638/07.11.2008 - конкурс за отдаване под наем


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif