Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
21.11.2008
Коктейл на Звездите

В навечерието на Международния ден на поздрава и Международния ден на телевизията /21.11/ се състоя Коктейл на Звездите, иницииран от Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Трявна. Идеята на организаторите беше да съберат на едно място различни хора, независимо от социално им положение, където всеки да покаже своя блясък и да дари с добра дума ближния си. Вечерта на 20. 11. 2008 г. в новооткритата зала „Дръзновение” се срещнаха „малки и големи звезди” от телевизионния екран. Местните медии избраха най-ярките от тях. Събитието наред със съзвездието от звезди, уважиха и кметът на Община Трявна – г-н Николов и...


21.11.2008
Съветници от Общински съвет

Съветници от Общински съвет -Созопол и Общински съвет - Чепеларе посетиха община Трявна.Съветници ат Общински съвет - Созопол и Общински съвет - Черпеларе посетиха община Трявна. Те се срещнаха с ръководството на Общински съвет и Община Трявна. Домакините и гостите разгледаха SOS "Детско селище" - Трявна и там съвместно посадиха 8 броя дръвчета.


21.11.2008
Инж. Драгомир Николов

Инж. Драгомир Николов присъства на първото заседание на регионалния съвет за развитие в северен централен районНа 20 ноември 2008г. от 11.00ч. в гр. Русе се проведе Първото заседание на Регионалния съвет за развитие в Северен централен район . Заседанието бе свикано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. То бе открито от Мария Димова - областен управител на гр. Русе. Новата нормативна уредба за регионално развитие бе представена от г-жа Искра Михайлова -зам.- министър на регионалното развитие и благоустройството. Чрез жребий бяха избрани председател и зам. - председател на съвета.Представители на общините от Област Габрово в съвета са : г-н...


17.11.2008
хотел "Сезони"

инж. Драгомир Николов откри двудневен семинар в хотел "Сезони"инж.Драгомир Николов откри двудневен семинар в хотел "Сезони" на тема "Протоколно обслужване на дейността на общините , стил, етикет и правила на поведение." Водещ лектор на семинара г-н Анатолий Пазийски.


17.11.2008
Кметът на общината

Кметът на общината инж. Драгомир Николов поздрави участниците в работна срещаКМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ИНЖ.ДРАГОМИР НИКОЛОВ ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНА СРЕЩАНА ТЕМА " ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЗА ПО- НАТАТЪШНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ". Срещата се проведе в хотел "Сезони" на 15 и 16.11.2008г. , на която водещи лектори бяха известни професори и доктори изтъкнати специалисти в областта на здравеопазването и икономиката на МЗ и НЗОК


17.11.2008
Общински съвет Мъглиж посети Община Трявна

Общински съвет Мъглиж посети Община Трявна


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif