Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
13.12.2011
Обява относно набиране и комплектуване на доброволният резерв на Българската армия

На основание Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и Правилника за Прилагане на Закона за резерва на република България, Заповед №OX-541/07.08.2012 година на Министъра на отбраната публикуваме следната информация за гражданите...


26.11.2008
СРЕЩА НА КМЕТА

СРЕЩА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА - ТРЯВНАПо повод 75 годишнината от създаването на Планинската спасителна служба, кметът на община Трявна - инж. Драгомир Николов се срещна с членове на отряда на ПСС при БЧК - Трявна. На срещата планинските спасители изразиха задоволство от досегашната съвместна работа с ръководството на общината и бяха набелязани мерки за бъдещи съвместни действия. Членовете на отряда подариха възпоменателна чаша и фланелка на кмета на общината, а от своя страна градоначалникът им подари значки с герба на общината.


26.11.2008
ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ

На 27.11.2008 г. от 14:00 часа в зала 402 на община Трявна ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти частна общинска собственост, представляващи кабинети и манипулационни към тях, находящи се в бивша "Поликлиника" - гр. Трявна.На 28.11.2008 г. от 15:00 часа в зала 402 на община Трявна ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване на част от имот частна общинска собственост - помещение от 121 кв. м. от Леярна, находяща се в поземлен имот 1157 от кв. 61 по действащия ПУП на гр. Трявна.


24.11.2008
Писмо от E.ON

Е.ОN България е изпратило писмо до Община Трявна, с което уведомява своите абонати за възможните начини за свързване с компанията при възникване на проблеми с електрозахранването, с неправилно изчислени сметки за ел. енергия и всичко което касае работата на Е.ОN България с неговите клиенти. Начините за свързване с компанията са:• Чрез обаждане на денонощна телефонна линия 0700 161 61 ( на цената на един градски разговор)• Чрез изпращане на писмо на пощенски адрес:гр.Варна 9009Бизнес Парк Варна, сграда № 6Обслужване на клиенти• Чрез посещение в най-близкия Център за обслужване на клиенти.В заключение в писмото се изразява увереност, че с помощта на...


24.11.2008
Община Трявна спечели проект

Община Трявна спечели проект за "Изграждане на дневен център за възрастни с уврeждания"Община Трявна спечели проект за изграждане на дневен център за възрастни с увреждания. С писмо № 1127/21.11.2008г. на Директора на Социално инвестиционния фонд се уведомява Кмета на общината инж. Драгомир Николов , че предложение № МП1759 "Изграждане на дневен център за възрастни с увреждания в гр. Трявна е одобрено от Управителния съвет на СИФ на 19.11.2008 г. и е включено в допълнителната инвестиционна програма 2008 за общинска структура. Проектът ще бъде финансиран в периода 2008-2009г. Във връзка със спечелването на проекта до 28.11.2008г. Общината ще представи техническо задание...


21.11.2008
ОПЕРАТИВНИЯT ЩАБ

ОПЕРАТИВНИЯT ЩАБ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА СНАВР ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА ПРОВЕДЕ СВОЕТО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕОперативният щаб за координиране на спешни неотложни аварийно възстановителни работи при община Трявна проведе своето първо заседание за готовността за работа и живот при зимни условия.Състав на Общинския щаб :1    инж. Драгомир Иванов Николов     Кмет на Община Трявна2    Георги Пенчев Пенчев     Зам. кмет на Община Трявна3.     гл. инспектор Емил Иванов Милушев    Началник РПУ Трявна4.    инспектор Пламен Йорданов Цветков    ВРИТ РСПБС5.    Инж. Владимир Николов Яковлев    Отговорник НН”Е.ОН България” клон Трявна6.    Дончо Пенев Халачев     Н-к „В и К” ООД - клон Трявна7.    Митко Данезев Йозов     Отг. РПУ Габрово- клон Трявна8.   ...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif