Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
11.07.2012
Община Трявна кандидатства с два нови проекта

На 28.06.2012 г. кметът на община Трявна инж. Драгомир Николов внесе поредният проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с който ще се увеличат услугите в социалната сфера, предлагани на територията на общината. Проект „Център за услуги в домашна среда – Трявна”, на стойност 171 хиляди лева, предвижда създаването на общинско предприятие, което ще предоставя комплекс от почасови социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора, насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности – за лична помощ, социална подкрепа, комунално битови дейности и постигане на социално включване. В рамките на проекта ще бъдат...


05.07.2012
Първото национално състезание

Община Трявна получи поздравителен адрес във връзка с домакинството на Първото национално състезание за основни компетентности по немски език и природни науки: - Снимка към документа от тук.


03.07.2012
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 25.06.2012 г., ПРОТОКОЛ № 12 може да свалите от тук.


03.07.2012
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 118

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 118, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА, ОБЛ. ГАБРОВО НА 25.06.2012 г., ПРОТОКОЛ № 12 може да свалите от тук.


02.07.2012
Обявление за одобрен ПУП

Община Трявна съобщава, че в бр. 49 от 29.06.2012 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение № 98 от 29.05.2012 г. на Общински съвет- гр. Трявна с което е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване и план за регулация за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна на улици с идентификатори ПИ 73403.501.2813, ПИ 73403.501.2977, ПИ 73403.501.2814 и ПИ 73403.501.2328 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна от осова точка 383 до осова точка 393 и осова точка 459 до осова точка 457а, южно от кв.113, образуване на нови УПИ ІХ-228- за жилищно застрояване от кв.113,...


02.07.2012
Ръководството на община Трявна напомня

Във връзка с настъпване на пожароопасния сезон , повишаване на температурите , засушаването, зачестилите пожари на територията на страната и с цел предотвратяването им, ръководството на община Трявна напомня някои от задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти и собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи, съгласно Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на Общински съвет - Трявна :1. Забранява се изгарянето на стърнища , суха трева и отпадъци от слогове , крайпътни ивици, тревни площи и отпадъци в свободни площи на територята на град Трявна и кметствата на територията на...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif