Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
26.11.2008
ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ

На 27.11.2008 г. от 14:00 часа в зала 402 на община Трявна ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти частна общинска собственост, представляващи кабинети и манипулационни към тях, находящи се в бивша "Поликлиника" - гр. Трявна.На 28.11.2008 г. от 15:00 часа в зала 402 на община Трявна ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване на част от имот частна общинска собственост - помещение от 121 кв. м. от Леярна, находяща се в поземлен имот 1157 от кв. 61 по действащия ПУП на гр. Трявна.


24.11.2008
Писмо от E.ON

Е.ОN България е изпратило писмо до Община Трявна, с което уведомява своите абонати за възможните начини за свързване с компанията при възникване на проблеми с електрозахранването, с неправилно изчислени сметки за ел. енергия и всичко което касае работата на Е.ОN България с неговите клиенти. Начините за свързване с компанията са:• Чрез обаждане на денонощна телефонна линия 0700 161 61 ( на цената на един градски разговор)• Чрез изпращане на писмо на пощенски адрес:гр.Варна 9009Бизнес Парк Варна, сграда № 6Обслужване на клиенти• Чрез посещение в най-близкия Център за обслужване на клиенти.В заключение в писмото се изразява увереност, че с помощта на...


24.11.2008
Община Трявна спечели проект

Община Трявна спечели проект за "Изграждане на дневен център за възрастни с уврeждания"Община Трявна спечели проект за изграждане на дневен център за възрастни с увреждания. С писмо № 1127/21.11.2008г. на Директора на Социално инвестиционния фонд се уведомява Кмета на общината инж. Драгомир Николов , че предложение № МП1759 "Изграждане на дневен център за възрастни с увреждания в гр. Трявна е одобрено от Управителния съвет на СИФ на 19.11.2008 г. и е включено в допълнителната инвестиционна програма 2008 за общинска структура. Проектът ще бъде финансиран в периода 2008-2009г. Във връзка със спечелването на проекта до 28.11.2008г. Общината ще представи техническо задание...


21.11.2008
ОПЕРАТИВНИЯT ЩАБ

ОПЕРАТИВНИЯT ЩАБ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА СНАВР ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА ПРОВЕДЕ СВОЕТО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕОперативният щаб за координиране на спешни неотложни аварийно възстановителни работи при община Трявна проведе своето първо заседание за готовността за работа и живот при зимни условия.Състав на Общинския щаб :1    инж. Драгомир Иванов Николов     Кмет на Община Трявна2    Георги Пенчев Пенчев     Зам. кмет на Община Трявна3.     гл. инспектор Емил Иванов Милушев    Началник РПУ Трявна4.    инспектор Пламен Йорданов Цветков    ВРИТ РСПБС5.    Инж. Владимир Николов Яковлев    Отговорник НН”Е.ОН България” клон Трявна6.    Дончо Пенев Халачев     Н-к „В и К” ООД - клон Трявна7.    Митко Данезев Йозов     Отг. РПУ Габрово- клон Трявна8.   ...


21.11.2008
Коктейл на Звездите

В навечерието на Международния ден на поздрава и Международния ден на телевизията /21.11/ се състоя Коктейл на Звездите, иницииран от Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Трявна. Идеята на организаторите беше да съберат на едно място различни хора, независимо от социално им положение, където всеки да покаже своя блясък и да дари с добра дума ближния си. Вечерта на 20. 11. 2008 г. в новооткритата зала „Дръзновение” се срещнаха „малки и големи звезди” от телевизионния екран. Местните медии избраха най-ярките от тях. Събитието наред със съзвездието от звезди, уважиха и кметът на Община Трявна – г-н Николов и...


21.11.2008
Съветници от Общински съвет

Съветници от Общински съвет -Созопол и Общински съвет - Чепеларе посетиха община Трявна.Съветници ат Общински съвет - Созопол и Общински съвет - Черпеларе посетиха община Трявна. Те се срещнаха с ръководството на Общински съвет и Община Трявна. Домакините и гостите разгледаха SOS "Детско селище" - Трявна и там съвместно посадиха 8 броя дръвчета.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif