Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
31.08.2012
Как да опазим децата на пътя

По време на ваканцията по традиция се увеличават пътуванията, а също и играещите на улицата деца. Затова дори и за най-внимателните шофьори е добре да имат предвид някои съвети, които да им помогнат да пътуват безопасно, без да бъдат изненадани от излязло на пътя дете. В акцията „Как да опазим децата на пътя” , проведена съвместно с КАТ при РУП -Трявна,  насочена към шофьорите,в рамките на програмата „Опазване на децата в пътното движение” на община Трявна се включиха деца-патрули, които станаха свидетели как се извършва проверка на водач на МПС, а те им раздадоха значки и  листовки   с препоръки, касаещи сигурността...


30.08.2012
Клуб „Дебати” през Лято 2012 г.

Клубът се радваше на засиленинтерес  и в по-малката възрастова група4-7 клас. Затова МКБППМН към община Трявна и ръководителката В.Тачевапредоставиха  възможност за заниманияпрез лятото в рамките на един месец на 15 деца, проявили интерес.Заключителното занимание представляваше игра-състезание, в което участниците,проявиха знанията и уменията си, които бяха усвоили при тези занимания. Не напоследно място - много се забавляваха! В групата се научиха как да комуникиратпомежду си, на работа в екип, усвоиха основните понятия при водене на дебат.След като получиха наградите си, всички участници изразиха желание да продължатда се учат на изкуството на дебатьора.


27.08.2012
Протокол от извършването на подбор за персонал по проект ”Нови възможности за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене – Трявна” – Договор BG051PO001-5.1.02-0025-C0001

Протокол 1Протокол 2


27.08.2012
Протокол от извършването на подбор за персонал на „ Дневен център за възрастни хора с увреждания” –„Дейност социални услуги и дейности” при Община Трявна

21.08.2012
Преустановява се движението на влаковете в участъка Горна Оряховица – Царева ливада – Трявна – Плачковци - Кръстец

 Във връзка с изпълнение на аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и изграждане на укрепителни съоръжения в междугарието – Горна Оряховица – Дъбово, се преустановява движението на всички влакове през територията на община Трявна от 27.08.2012г. до 26.10 2012г. Пътниците пътуващи по направление Горна Оряховица – Дъбово и Дъбово – Горна Оряховица ще бъдат обслужвани с автобуси. Разписанието на автобусите обслужващи пътниците от упоменатите  влакове  в  посочения участък е обявено на гара Трявна, гара Плачковци и гара Кръстец. 


20.08.2012
Протокол от извършването на подбор за персонал на „ Дневен център за възрастни хора с увреждания” –„Дейност социални услуги и дейности” при Община Трявна

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif