Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
17.09.2012
На 17 септември т. г. в община Трявна тържествено бе открита новата учебна година

Гости на празника в СОУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна бяха инж. Драгомир Николов – кмет на община Трявна и г-жа Катя Колева – народен представител от ГЕРБ от 7 многомандатен Габровски избирателен район, заместник кмета на община Трявна г-н Георги Пенчев.Инж. Николов поздрави присъстващите ученици, родители, учители и граждани. Той подчерта, че е важно как преподавателите обучават и възпитават своите ученици, важно е как родителите подпомагат труда на учителите и спомагат за личностното изграждане на своите деца. Но особено важно е как младите хора възприемат уроците на училището и живота, как оформяте и отстояват своите човешки и граждански...


17.09.2012
Още един социален проект стартира в Община Трявна

Днес,14 септември 2012г. Кметът на Община Трявна инж. Драгомир Николов и заместник областният управител г-н Търкаланов откриха поредния социален проект „Нова възможност за обществена солидарност” – Социално предприятие за обществено хранене -Трявна. Проектът се финансира по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 293 346,95лв. Негова основна цел е  подобряване качеството на живот и повишаване на възможностите за социално включване чрез осигуряване на заетост и активност на лицата от рисковите групи; създаване на Социално предприятие – социална кухня /домашен социален патронаж/, кухня за масово хранене; създаване на защитена заетост и реализация на лица от уязвимите групи в община Трявна.        ...


14.09.2012
Покана за свикване на Общински съвет Трявна на заседание на 20.09.2012 г. от 14.00 ч. в залата на Община Трявна, стая № 403

13.09.2012
ПОРЕДНИЯТ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ” ”Нова възможност за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене -Трявна”,

Днес  13  септември 2012г,  Кмета на Община Трявна инж. Драгомир Николов подписа договор по проект ”Нова възможност за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене -Трявна, за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта с фирма „Один Адвайзерс”-ООД., с представител г-жа Станка Тренева.     Настоящият договор, бе сключен по реда за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4,т.2, във връзка с разпоредбите на глава осем „А” от  ЗОП.  


13.09.2012
62-та международна колоездачна обиколка на България – за трети пореден път в гр.Трявна

  На 11.09.2012г. в гр.Трявна бе финалът на 4 етап на 62-та  международна колоездачна обиколка на България. Около 18.00 часа колоездачите влязоха в града и се отправиха към центъра, където пред сградата на Общината бе финалът на ІV етап – Габрово –Велико Търново -Трявна. След оспорвана надпревара пръв пресече финалната права полякът – Дамян Валкзак, следван от сънародника си Роберт Родосли и  руснака Игор Боев. Времето на победителя бе 2ч.33 мин.19 сек. На церемонията по награждаването кметът на общината инж. Драгомир Николов поздрави участниците в надпреварата, връчи лавровия венец на победителя и фланелки за водачите  в отделните категории. Инж. Николов...


31.08.2012
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПРОВЕДЕ СРЕЩИ С ПЕРСОНАЛА НА „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”

На 28 и 30 август кметът наобщина Трявна инж. Драгомир Николов проведе среща с лицата класирани, следпроведен конкурс за определените длъжности по проект „Нова възможност заобществена солидарност” – Социално предприятие за обществено хранене – Трявна”.Първата среща беше с управленския екип на Новосъздаденото Социално предприятие– управител; финансист; експерт „Маркетинг”; социален работни и отговорник кухня,а втората с лицата, които ще работят в кухнята на предприятието. Дванадесеттечовека персонал, пряко ангажиран с дейностите по приготвяне на храна е отследните целеви групи: дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане;самотни родители; хора с увреждания; лица от етнически произход. На срещатаинж. Николов акцентира на това, колко важно е...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif