Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
26.09.2012
Пресконференция по проект: „Нова възможност за обществена солидарност-социално предприятие за обществено хранене-Трявна”

На 25 септември в голямата зала на община Трявна се проведе Пресконференция по проект: „Нова възможност за обществена солидарност-социално предприятие за обществено хранене-Трявна”.Пресконференцията бе открита от кмета на община Трявна инж. Драгомир Николов. Гости на събитието бяха: народният представител Катя Колева, председателят на Общински съвет Трявна д-р Нели Цанева, представител на Управляващия орган на ОПРЧР г-жа Мария Цвяткова,общински съветници и граждани. В пресконференцията взеха участие и гости от Испания и Италия, партньори по друг проект по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, изпълняван от Инфоцентър - Трявна.Инж.Николов направи резюме на реализираните проекти и дейности от Община Трявна в социалната сфера...


26.09.2012
На 24 септември се проведе Ден на диалога

Днес, 24 септември 2012 година, кметът на община Трявна инж.Драгомир Николов и неговият екип взеха участие в утвърдилия се като традиция от Националното сдружение на общините в Република България „Ден на диалога между местната и законодателната власт“, който се проведе в Ритуалната зала на община Габрово. В дискусиите се включиха депутатите Галина Банковска, Катя Колева, Цветомир Михов и Ивелин Николов,областния управител на област Габрово – Мариян Костадинов, кметовете на общините Трявна, Габрово и Севлиево, председатели на общински съвети от региона, представители на граждански организации и медии.Основната идея на този диалог е провеждане на открит дебат по една обща тема, на...


24.09.2012
Трявна отбеляза Деня на независимостта

На 22септември 2012 г. в Трявна бе отбелязан Деня на независимостта на България. Честването бе пред Славейковата къща. В този дом е роден Христо Славейков – председател на Народното събрание през 1908 г., прочел манифеста за обявяването на независимостта и прогласяването на България за независимо царство и княз Фердинанд I за цар.Кратка и съдържателна беседа за приноса на знаменитото семейство на дядо Славейков в борбите за национално освестяване и възмогване изнесе г-жа Румяна Маркова – екскурзовод в Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство– Трявна. Инж. Драгомир Николов – кмет на община Трявна, и д-р Нели Цанева –председател на Общинския...


21.09.2012
Висока оценка за Община Трявна в междинния доклад на Института за правни анализи България до Европейската комисия за работа на Общинска администрация по приложение на закона за обществените поръчки

Пълния текст на доклада...


19.09.2012
Съобщение във връзка с чл.296 от Закона за електронните съобщения

Община Трявна, на основание чл. 296 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ съобщава, че е постъпило заявление от предприятие, осъществяващо обществени електронни съобщения, за намерението му да използва техническата инфраструктура на територията на гр. Трявна. Във връзка с предстоящото учредяване на право на ползване върху техническата инфраструктура, община Трявна уведомява всички заинтересовани лица, желаещи да се включат, че могат да подадат заявление по образец в едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението в деловодството на Общината. Краен срок - 19.10.2012г.Схемата на трасетата може да се разгледа всеки ден от 08:00 до 17:00 ч. на хартиен носител в стая 207,...


19.09.2012
Програма за отбелязване на 22 септември - Деня на обявяването независимостта на България

11.00 – Кратка беседа за Христо Славейков и участието му в обявяването на независимостта на България  - 22.09.1908г., в гр. Велико Търново (г-жа Румяна Маркова – екскурзовод в музей   „Славейков а къща”). Пред Славейкова къща11.05 – 11.07 – Поднасяне на венец от инж. Драгомир Николов - Кмет на община Трявна, Пред Славейкова къща11.07 – 11.10 – Стихове за България, изпълнени от деца от ЦДГ„Светлина”          Пред Славейкова къща 11.10 – 11.15 – Изпълнения на деца от Школа за народни песни инструменти при Танцов ансамбъл „Трявна” – НЧ „Пенчо Славейков 1871” – гр.ТрявнаПред Славейкова къща 11.15 - 11.20 - Връчване на свидетелства...


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif