Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Новини

20.08.2012
Протокол от извършването на подбор за персонал по проект ”Нови възможности за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене – Трявна” – Договор BG051PO001-5.1.02-0025-C0001
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif