Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Новини

27.08.2008
Публично-частно партньорсво

Публично-частно партньорсво по програма ЛИДЕР

Общините Трявна и Дряново, читалище "Развитие" - гр. Дряново и фирма "Сидра" ООД - гр. Трявна сключиха публично-частно партньорство във връзка с обявената процедура по кандидатсване за финансова помощ по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони" от "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."
Партньорските организации бяха избрани на публични срещи, организирани на 25.08. и 26.08.2008 г., на които присъстваха представители на местната власт, стопанския и нестопанския сектор.
Участниците в публично-частното партньорство ще работят съвместно по подготовката на заявлението за кандидатстване, като крайният срок за подаването му е 18 септември 2008 г.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif