Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Новини

21.07.2017
Преустановява се приема на документи от сдруженията на собственици по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

На основание писмо № 90-05-636/05.07.2017 г.  на министърът на регионалното развитие и благоустройството, Община Трявна прекратява приема на документи от сдруженията на собственици по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Към настоящия момент разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни може да бъде извършвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще уведоми своевременно общините.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif