Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

11.07.2017
Обявление за възложена поръчка по ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif