Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

10.07.2017
Обявление за прекратена процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца (пет години)“
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif