Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

20.06.2017
Протоколи, доклад от дейността на комисията и решение в открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif