Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

14.06.2017
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП в обществена поръчка по чл.20, ал.3 чрез Обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif