Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Новини

09.06.2017
Водата на територията на Община Трявна е негодна за пиене към 09.06.2017 г.

От ВиК ООД - Габрово, клон Трявна уведомяват жителите на Община Трявна, че поради лоши атмосферни условия / размътване на водоизточниците / откритите водохващания на територията на общината са спрени, но тъй като е невъзможно да бъдат изключени каптажите, водоподаването няма да бъде изцяло спряно.

Водата на територията на общината е НЕгодна за пиене, може да бъде използвана само за битови нужди.

Община Трявна ще уведоми своевременно населението, когато водата отново бъде годна за пиене.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif