Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

23.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в публично състезание с предмет: "Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017г. в бюджета на Община Трявна" по 6 обособени позиции
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif