Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

18.05.2017
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" в обществена поръчка с предмет "Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна"
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif