Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

18.05.2017
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции"
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif