Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

13.04.2017
Протокол №2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП от работата на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Трявна, за избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени - обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна“.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif