Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

10.04.2017
Съобщение за отваряне на ценова оферта по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif