Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

14.03.2017
Писма до участниците и Протокол № 2 от работата на комисията назначена със Заповед на кмета за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif