Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

22.02.2017
Решение 106 от 21.02.2017 г. за промяна и избор на втори изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif