Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Профил на купувача до 31.05.2017 г.

21.04.2017
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на един брой 16 срезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „ д-р Т. Витанов“ ЕООД -Община Трявна, чрез финансов лизинг“.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif