Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

10.11.2016
Заповед № 616/03.11.2016 г. за откриване на процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 616/03.11.2016 г. относно откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване, за стопанската 2016-2017 година, на имоти от ОПФ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif