Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

03.08.2016
Продажба на 1бр. стоманена конструкция - на склад гр. Трявна ул. Иванка Горова

З А П О В Е Д № 426 гр. Трявна, 28.07.2016  год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2  от ЗОС, чл. 32, ал. 2,   ал. 3, чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №190/30.06.2016 год., Решение №191/30.06.2016 год.,    на Общински съвет – Трявна

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif