Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

01.07.2016
Процедура за провеждане на търг

Заповед № 360/30.06.2016г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на  имоти  от ОПФ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 17,441 дка


Заповед 360/30.06.2016г.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif