Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

21.06.2016
Търг с явно наддаване на недвижим имот находящ се в село Престой

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 37, ал. 1, чл. 88, ал. 1, ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №146/28.04.2016 год., Решение №147/28.04.2016 год.,  на Общински съвет – Трявна

Заповед

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif