Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Търгове и конкурси

01.06.2009
Подбор по документи

Подбор по документи и събеседване за длъжността "Организатор компютърна зала" към Център за социална рехабилитация и интеграция дирекция "СДУР" при Община Трявна

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА ПОДБОР
ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ ОРГАНИЗАТОР КОМПЮТЪРНА ЗАЛА”
КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „СДУР” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА: Организира на работата в компютърна зала на ЦСРИ,
•    Притежава на технически познания и умения в
администрирането на компютърни мрежи ;
•    Открива и отстранява на хардуерни и софтуерни проблеми;
•    Поддържа персоналните компютри и инсталирания софтуер: Windows, MS Office;
•    Извършва индивидуална и групова работа с деца и хора със специфични изисквания- потребители на ЦСРИ;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
-Изисквания за минимална степен на завършено образование: бакалавър;
-Предпочитана специалност по която е придобито образованието: инженерна или икономическа специалност; информатика и информационни технологии,
-Професионален опит :1 година в областта на икономиката или инженерните науки;
информатика и информационни технологии,


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-заявление за участие ;
-мотивационно писмо за желанията , нагласите и очакванията на кандидата ;
-автобиография /СV/;
-Копие от диплома за завършено образование;
-Копие от документ за трудов стаж;
-Свидетелство за съдимост;
-Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
До 17.00 часа на 17.06. 2009 г.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
стая №102, ет. І-ви в сградата на Община Трявна,
адрес: гр. Трявна ; ул. „ Ангел Кънчев” № 21

Обявата за подбора- съдържаща начина на провеждането му, изискванията към кандидатите, необходимите документи, срока и мястото за тяхното подаване - да бъде публикувана във вестник „Тревненска седмица” и интернет страницата на Община Трявна - www.obtryvna.org.
Дата на публикуване 01.06.2009 год.

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif