Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт

Добре дошли

20.02.2017
Трявна почете паметта на Васил Левски

На 19.02.2017 г. от 10.30 бе отслужена панихида за Васил Левски – дякон Игнатий, в храма „Св. Георги” – мястото, където Апостола е пял при...


10.02.2017
И Н Ф О Р М А Ц И Я за зимната обстановката на територията на Община Трявна – към 16.00ч на 10.02.2017 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за зимната обстановката на територията на Община Трявна – към 16.00ч на 10.02.2017 г. Вследствие на валежите...


10.02.2017
Отбелязване на 144-та годишнина от смъртта на Васил Левски

Отбелязване на 144-та годишнина от смъртта на Васил Левски 17.02.2017 г. ОУ „Васил Левски” – гр. Плачковци ДЕЙНОСТИ ПРЕДИ ПРАЗНИКА Литературни прояви- литературно четене, конкурс за стихотворение, разказ, приказка Конкурс за...


30.01.2017
Покана за свикване на oбщо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана”

Управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” свиква Общо събрание на членовете на Сдружение „Местна инициативна група...


20.01.2017
Барелефът на Васил Левски ще бъде преместен

Ръководството на Община Трявна съобщава на гражданите и гостите на града, че барелефът на Васил Левски е снет от досегашното му място върху стена на...


20.01.2017
Информация за зимна обстановка Трявна

От понеделник 16.01.2017 г. в община Трявна снегопочистващата фирма „ДЗЗД – Зимно поддържане” – Трявна извършва почистване на пътищата и извозване на снежна маса от...


28.12.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

за обекти: №1701, отдел: 150 ”ш”№1702, отдел: 161 ”я”№1703, отдел: 309 ”д1”


22.11.2016
Заповед № 648/17.11.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 648/17.11.2016 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванестопанската 2016-2017 години на имоти от ОПФ - земи по чл....


18.11.2016
Документация за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл. 49, ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1...


10.11.2016
Заповед № 616/03.11.2016 г. за откриване на процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 616/03.11.2016 г.относно откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване, за стопанската 2016-2017 година, на имоти от ОПФ...


31.10.2016
Откривам процедури за провеждане на 5 (пет) броя публични търгове

Заповед №598 от 28.10.2016г.


17.10.2016
Заповед № 558/11.10.2016 г. за откриване процедури за провеждане на публични търгове

Заповед № 558/11.10.2016 г.за откриване процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддване за отдаване под наем, за срок от 5...


23.02.2017
Протокол 1 от работата на комисията назначена със Заповед на кмета за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Трявна за сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Цаньо Шишков“ № 6.

22.02.2017
Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на подпорни стени – обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна.

Решение откриванеРешение АОПОбявление АОПДокументацияСкици


22.02.2017
Решение 106 от 21.02.2017 г. за промяна и избор на втори изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“

Решение 106 за промяна и избор на втори изпълнител


17.02.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "П. Славейков" гр. Трявна"

17.02.2017
Сключен договор по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на Читалище "Пробуда" гр. Плачковци"

25.01.2017
Отговор на запитване от участник в процедура чрез публично състезание с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Отговор на запитване


10.12.2014
Регистър 13

Регистър на неправителствените организации с предимно младежки състав в община Трявна.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif